Kursy PADI

PADI

Kurs Adventures in Diving

W ramach nowego programu Adventures in Diving nurkowie mogą zdobyć certyfikat, a trzy nurkowania
w ramach tego kursu będzie można zaliczyć jako nurkowania w ramach AOWD, jeżeli nurek planuje kontynuację edukacji. Nurkowie posiadający powyższy certyfikat mogą wziąć udział w kursach specjalistycznych PADI.

 

 

Adventures in Diving


Kurs ten jest przeznaczony dla wszystkich którzy posiadają podstawowy stopień w nurkowaniu.
Czas trwania: 3 dni.
Wymagania: ukończone 12 lat (nurkowie w wieku od 12-14 lat otrzymają certyfikat Adventures in Diving Junior).
Możliwych jest 10 typów nurkowań w ramach tego programu, z których każde może zostać zaliczone jako pierwsze nurkowanie w ramach danego kursu specjalistycznego.
I odwrotnie, pierwsze nurkowanie w ramach danej specjalizacji może zostać zaliczone jako nurkowanie w ramach kursu Adventures in Diving.

 

Zgodnie z filozofią PADI
Dive today!