Advanced Open Water Diver

A. Cel kursu

 1. Program stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water (Nitrox) Diver rozwijanie swojej sprawności w wodzie, poprzez zdobywanie większej ilości doświadczeń w warunkach kontrolowanych.
 2. Program przygotowuje do nurkowań w zakresie głębokości do 30m.

B. Wymagania

 1. Kandydat musi być certyfikowany jako Open Water (Nitrox) Diver lub **CMAS , lub inny, odpowiadający RSTC Entry Level Diver;
 2. Ukończone 18 lat; lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców, lub opiekunów; lub 12 lat dla programu Junior Diver.

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Advanced Open Water Diver oraz odpowiedni Zeszyt Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD)

D. Przebieg szkolenia

 1. Program składa się z minimum 120 minut czasu dennego, zawierającego się w 4 do 7 nurkowaniach w wodach otwartych. Jeśli wszystkie ćwiczenia oraz określony czas denny zostaną spełnione wcześniej, program może zostać zakończony po 4tym nurkowaniu, wykonanym w pełnym sprzęcie.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Spełnienie wymagań sprzętowych zgodnie z Wytycznymi Ogólnymi programów sportowych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 8 kursantów. Proporcje te mogą być zwiększone o 2 kursantów na każdego asystującego IANTD Divemastera, ale maksymalnie do 12 osób; w momencie, gdy instruktor ma do wykorzystania pomoc dwóch IANTD Divemasterów.
 2. Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 30 m.
 3. Muszą być wykonane odpowiednie przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Rozwijanie i prezentowanie kontroli pływalności, poprzez wykonywanie zawiśnięcia w toni oraz przez właściwe tempo wynurzania.
 2. Zaplanowanie zapasu gazu.
 3. Wykonanie przynajmniej 5ciu nurkowań ćwiczeniowych z następującej grupy: na wysokości, poszukiwanie i ratownictwo, wydobywanie, nurkowanie w prądzie, nocne, głębokie, na wraku (bez penetracji), w rzece, pomiarowe, z symulowanymi przystankami dekompresyjnymi z użyciem butli pony, z nawigacją na kompas , nurkowanie z łodzi oraz z brzegu.
 4. Wykonanie przynajmniej jednego awaryjnego wynurzenia z procedurą dzielenia się gazem, przy wykorzystaniu zapasowego drugiego stopnia. Partnerzy płyną ku sobie dystans przynajmniej 8m (bez oddychania, z powolnym wydechem) po czym rozpoczynają procedurę dzielenia się gazem używając drugiego stopnia dawcy. Jeśli używany jest Rebreather musi być wykonana odpowiednia procedura specyficzna dla wykorzystywanego sprzętu.