Diver First Aid

A. Cel kursu

  1. Program uczy jak postępować w sytuacji wypadku czy innych obrażeń, mogących powstać w wyniku nurkowania.

B. Wymagania

  1. Kandydat musi być certyfikowany na poziomie Open Water Diver.

C. Teksty

  1. Podręcznik IANTD Diver First Aid Manual oraz odpowiedni Zeszyt Ćwiczeń.

D. Przebieg szkolenia

  1. Ukończenie zajęć teoretycznych zgodnie z podręcznikiem IANTD Diver First Aid Manual oraz odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń.
  2. Zaliczenie egzaminu pisemnego, przynajmniej na poziomie 80% punktów.
  3. Zademonstrowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

E. Wymagania sprzętowe

  1. Brak specyficznych wymagań sprzętowych.

F. Ograniczenia szkolenia

  1. Żadne z nurkowań nie może przekroczyć uprawnień kursanta.

G. Zajęcia praktyczne

  1. Brak specyficznych ćwiczeń przeprowadzanych w wodzie.