Rescue Diver

A. Cel kursu

 1. Program rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa.

B. Wymagania

 1. Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub zalogowane przynajmniej 10 nurkowań.
 2. Kandydat musi być certyfikowany jako Diving First Aid.
 3. Kandydat musi być certyfikowany jako Oxygen Provider.
 4. Ukończone 18 lat.

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Student Rescue z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

 1. Ukończenie wszystkich wymaganych zajęć teoretycznych.
 2. Trening wszystkich wymienionych poniżej sprawności podczas co najmniej 4 nurkowań.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i prezentować dobry stan techniczny.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 4 kursantów. Proporcje te mogą być zwiększone o 2 kursantów, na każdego asystującego IANTD Divemastera, ale maksymalnie do 8 osób w przypadku wykorzystania pomocy dwóch IANTD Divemasterów.
 2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 18m.
 3. ESA nie może być zasymulowana z głębokości większej niż 10m.
 4. Wszystkie ćwiczenia ratownicze muszą być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem instruktora. Divemaster może kierować ćwiczeniami pod warunkiem, że instruktor jest wystarczająco blisko, by móc interweniować w odpowiednio krótkim czasie.
 5. Podczas wykonywania ćwiczeń, nie może być w tym samym czasie pod opieką Divemasterów więcej niż jedna grupa, a wszyscy kursanci muszą być w takiej odległości od instruktora, by ten mógł w każdej chwili interweniować.
 6. W ćwiczeniach poszukiwawczych oraz innych ćwiczeniach grupowych, może uczestniczyć cała grupa, celem zdobycia większego doświadczenia.

G. Zajęcia praktyczne

 1. Wszystkie ćwiczenia w warunkach wody ograniczonej lub basenu muszą zostać poprawnie wykonane, przed rozpoczęciem nurkowań w wodzie otwartej.

 2. Poszukiwanie nurka (wymagane)
 3. Określenie ostatniej pozycji zaginionego nurka, a następnie poprowadzenie poszukiwań przy użyciu liny, zgodnie z poznanymi technikami (kołowa itp.)

 4. Ćwiczenia partnerskie (wymagane)
 5. Ćwiczenie sytuacji awaryjnych:
  • Instruktor pozwala na rozdzielenie się partnerów na niewielką odległość (np. podczas płynięcia należy zatrzymać jednego nurka bez poinformowania o tym drugiego, któremu należy pozwolić oddalić się na około 6 ruchów płetw), potem zatrzymany nurek powinien zacząć płynąć (bez oddychania, z powolnym wydechem) w kierunku nie zatrzymanego partnera, zasygnalizować mu brak gazu i zastosować procedurę dzielenia się gazem przy użyciu automatu zapasowego. W przypadku rebreathera zastosować odpowiednie procedury specyficzne dla używanego sprzętu.
  • Powtórzyć powyższe ćwiczenie kończąc je kontrolowanym wynurzeniem.
  • Na głębokości nie większej niż 6m rozdzielić partnerów na odległość nieco większą niż odległość do powierzchni i poinformować jednego z nurków, by zasymulował sytuację ?braku powietrza?. Pozwolić nurkowi samemu znaleźć rozwiązanie; jeśli zadecyduje, że wypłynięcie na powierzchnię jest łatwiejsze i bardziej odpowiednie oraz zademonstruje ESA, należy zakończyć ćwiczenie i połączyć nurków ponownie w parę.
  • Powtórzyć ćwiczenie na głębokości większej niż 6m z dwoma nurkami rozdzielonymi na odległość 6m. Wybranie procedury dzielenia się gazem lub odpowiedniej dla rebreathera, wydaje się w tym przypadku lepszym rozwiązaniem, ze względu na większą głębokość.
 6. Pomaganie pod wodą nurkowi przemęczonemu.
 7. Pomaganie nurkowi zdezorientowanemu.
 8. Holowanie zmęczonego nurka po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz pchania.

 9. Ćwiczenia ratownicze (wymagane)
 10. Korzystanie z opustówki, boi powierzchniowej, boi okrągłej itd. z łodzi lub pomostu.
 11. Używanie poręczówki oraz boi pod wodą.
 12. Obrona i postępowanie ze spanikowanym nurkiem.
 13. Ratowanie szamoczącej się ofiary.
 14. Ratowanie poszkodowanego lub nieprzytomnego nurka znalezionego na dnie.
 15. Chwyt przedni "za szelkę" oraz od tyłu.
 16. Techniki holowania umożliwiające powierzchniowe wykonanie resuscytacji "usta-usta".
 17. Zdjęcie sprzętu oraz przetransportowanie nurka do stabilnej platformy lub brzegu (ćwiczenie technik wyciągania nurka z wody).
 18. Symulacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rozpoczęcie procedury ewakuacyjnej.

 19. Wymagane ćwiczenie zaliczające
 20. Zlokalizowanie zaginionego nurka, który okazuje się być nieprzytomny i poprowadzenie odpowiedniej akcji ratowniczej.

 21. Samoratownictwo (zalecane)
 22. Zasymulować wypadnięcia z łodzi w koszulce, spodniach i butach. Będąc w wodzie należy zdjąć buty, a spodnie napełnić powietrzem, by mogły utrzymać osobę na powierzchni przez 10min. Napuścić również w tylnią część koszuli trochę bąbli powietrza, by dodać sobie pływalności.
 23. Zademonstrować próbę topienia się przez 3min.
 24. Zaprezentować znaki wzywania pomocy.
 25. Zanurkować na wstrzymanym oddechu na głębokość 6m lub płynąć poziomo przez 6m i wyciągnąć na powierzchnię 5kg ciężarek.
 26. Korzystając z różnych technik zademonstrować unoszenie się na powierzchni przez czas co najmniej 10 minut.
 27. Zanurkować na wstrzymanym oddechu na głębokość 6m lub płynąć poziomo przez 6m i zasymulować ESA. Należy pamiętać o ciągłym wydychaniu powietrza oraz odpowiedniej pozycji ciała.
 28. W pełnym sprzęcie zademonstrować ESA kolejno z: 3m, 6m, a na końcu z 9m. Należy skoncentrować się na powolnym wynurzaniu, kontrolowanym ciągłym wydychaniu oraz odpowiedniej pozycji ciała. Powtórzyć co najmniej kilka razy.
 29. Pływać bez maski lub z zalaną maską, w pełnym sprzęcie, 3m.
 30. Pływać z zalanym automatem (z cieknącym zaworem wylotowym) ok. 2 min.
 31. Zasymulować wzbudzenie się automatu i używać go przez 2min.
 32. Zasymulować uszkodzenie o-ringu między pierwszym stopniem. Uczestnik kursu powinien odkręcać zawór przy braniu wdechu oraz zakręcać przy wydechu przez 2min.