Recreational Trimix Diver

A. Cel kursu

 1. Program dostarcza nurkom sportowym wiedzy odnośnie wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu Trimix do ograniczenia Ekwiwalentnej Głębokości Narkotycznej (END) do wartości nie większej niż 24m. Nurkowanie może być wykonywane przy wykorzystaniu odpowiednich tabel lub komputerów;
 2. Program IANTD Recreational Trimix Diver może być wykładany osobno lub może być połączony z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD;
 3. Program uczy wykorzystania Rekreacyjnych mieszanin gazowych zawierających pomiędzy 21% a 40% tlenu, z zawartością helu dającą END nie większe niż 24m.
 4. Program przygotowuje nurka do nurkowań bez dekompresyjnych z wykorzystaniem Trimixu Rekreacyjnego w zakresie głębokości do 30m (lub głębiej, do głębokości określonej we wcześniejszych certyfikacjach studenta).

B. Wymagania

 1. Kandydat musi być certyfikowany jako IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędny oraz jako EANx Diver lub równorzędny, lub przejść program szkolenie EANx Diver podczas kursu Rec Trimix Diver;
 2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 15 nurkowań;
 3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów;
 4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Recreational Trimix Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

 1. Zajęcia teoretyczne z wymaganego zakresu teoretycznego;
 2. Program pokrywa wykorzystanie Rekreacyjnych mieszanin Trimixowych o zawartości tlenu od 28% do 40% oraz zawartości helu dającej END nie większą niż 24m. Główny nacisk położony jest na wykorzystanie TMX 28/25;
 3. Wymagane są minimum dwa nurkowania, każde wykonane z użyciem mieszanin typu Rekreacyjny Trimix;
 4. Jest zalecane, żeby program był uczony jako program kombinowany, w połączeniu z Deep Diver lub Advanced EANx Diver przy wykonaniu podczas tych kursów dwóch nurkowań z wykorzystaniem Rekreacyjnego Trimixu.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów sportowych IANTD. Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i prezentować dobry stan techniczny.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Żadne nurkowanie nie może być wykonane do głębokości większej niż 39m ani do END wyższego niż 24m;
 2. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane (przy wykorzystaniu Rekreacyjnych mieszanin Trimixowych pzystanki bezpieczeństwa wykonuje się na głębokości 9m, 6m, 4.5m, każdy z czasem minimum 1 minuta);
 3. Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, dopóki program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix.
 4. Żadne nurkowanie nie może być wykonane do ciśnienia parcjalnego tlenu większego niż 1.6 ata.

G. Certyfikacja

 1. Student jest certyfikowany po ukończeniu części teoretycznej, zdaniu egzaminu oraz wykonania nurkowań na poziomie satysfakcjonującym instruktora.

H. Zajęcie praktyczne

 1. Wszystkie ćwiczenia w wodach płytkich muszą być wykonane poprawnie przed nurkowaniem na wodach otwartych;
 2. Zademonstrować wiedzą wystarczającą do oprawnego zaplanowania rekreacyjnego nurkowania Trimixowego;
 3. Skonfigurować sprzęt w sposób jak najbardziej opływowy i praktyczny;
 4. Zademonstrować odpowiednią kontrolę pływalności.