EANx Blender

A. Cel kursu

 1. Program jest przeznaczony od przygotowania personelu kompetentnego w obchodzeniu się z tlenem i przygotowywania sztucznych mieszanin gazowych z jego wykorzystaniem.

B. Wymagania

 1. Musi posiadać potrzebę zostanie blenderem (przykładowo pracować w centrum nurkowym świadczącym usługę przygotowania mieszanin sztucznych lub być nurkiem Advanced EANx Diver mieszkającym z dala od centrów nurkowych);
 2. Ukończone 18 lat;
 3. Musi być rekomendowany przez Instruktora IANTD lub Przedstawicielstwo IANTD;
 4. Jeśli kandydat zamierza również zajmować się przygotowaniem sprzętu do czystości tlenowej musi być również Autoryzowanym Serwisantem danej marki sprzętu.

C. Teksty

 1. Podręcznik IANTD Gas Blender z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).

 2. Dodatkowo jest szczególnie polecane:
 3. IANTD Nitrox Blending Handbook.

D. Przebieg szkolenia

 1. Zapoznanie się z programem szkoleniowym zawartym w Podręczniku Gas Blendera IANTD oraz wykonanie wszystkich tematów zawartych w Zeszycie Cwiczeń;
 2. Program musi zawierać co najmniej 2 godziny manualnego przygotowywania mieszanin gazowych;
 3. Egzamin pisemny musi być zaliczony z minimalną ilością punktów wynoszącą 80. Student musi pokazać, że posiada wystarczającą wiedzę do manualnego przygotowania mieszanin.

E. Wymagania sprzętowe

 1. Stacja blenderska o poziomie spełniającym standardy IANTD;
 2. Analizator tlenowy;
 3. Każdy element sprzętu wykorzystywanego podczas kursu musi być przygotowany do współpracy z tlenem na poziomie odpowiednim do stosowanej metody pozyskiwania mieszaniny.

F. Ograniczenia szkolenia

 1. Blender nie może podejmować się innych czynności jak przygotowanie mieszanin gazowych oraz czyszczenie i inspekcja wizualna butli nurkowych, dopóki nie zostanie przeszkolony i nie uzyska stosownego certyfikatu od producenta sprzętu lub odpowiednich instytucji.